Τ’ είναι αυτή;
Γιατί κουνάει το κεφάλι της;
Είναι ζωντανά;

Τ’ είναι αυτή;

Γιατί κουνάει το κεφάλι της;

Είναι ζωντανά;

Και ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ!!!! Αφιερωμένο @labrostyrlis!!

Και ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ!!!! 

Αφιερωμένο @labrostyrlis!!

Η Μαρία είχε ένα κακό προαίσθημα εκείνο το βράδυ…